Maak kennis met onze klassen

Er zijn op Het Blokland geen klassen, waarbij kinderen van dezelfde leeftijd zijn samengebracht, maar stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. In zo’n groep kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken, ze oefenen verschillende rollen, bieden elkaar hulp en werken samen. De kinderen werken deels zelfstandig, in eigen tempo op verschillende niveaus. De kinderen blijven langere tijd deel uitmaken van de groep. De grotere verschillen in geestelijke rijpheid scheppen een klimaat, dat bevorderlijk is voor een gemeenschappelijk leren, een leren-in-gemeenschap.

Kinderen die bepaalde vaardigheden bezitten kunnen stimulerend werken ten aanzien van de kinderen die deze vaardigheid nog niet bezitten. Leerkrachten zullen niet zo gauw terug vallen op het idee dat alle kinderen van de groep even ver gevorderd moeten zijn. Kinderen kunnen niet allemaal even ver zijn. Door die bewust vergrote leeftijdsspreiding toont de stamgroep eerder de noodzaak aan om te personaliseren..