Iedere maand wordt het oud papier opgehaald. De exacte invulling m.b.t. het ophalen zal worden zal aan het begin van het schooljaar worden vastgesteld. De opbrengst van het oud papier verzamelen komt ten goede aan de kas van de oudervereniging en wordt o.a. gebruikt om eigen financiële bijdrage van de schoolreizen laag te houden en activiteiten op school te financieren. Voor de oud papieractie wordt gebruik gemaakt  van vrijwilligers.