Missie & Visie

Missie
Bij ons op school zijn kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Door het aanbieden van maatwerk creëren we het gevoel dat kinderen mogen zijn zoals ze zijn. Kinderen volgen hun eigen leerroute en krijgen inzicht in eigen doelen. Het goede en veilige pedagogische klimaat zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen eigen mogelijkheden.

Visie
Op Het Blokland vinden we welbevinden en betrokkenheid de basis voor een goed pedagogisch klimaat, waarin vertrouwen en persoonlijke aandacht zeer belangrijk zijn. Wij creëren een rijke leeromgeving waardoor mede-eigenaarschap en intrinsieke motivatie bij kinderen groeit. De driehoek kind-ouder-leerkracht is de basis voor een plezierige en dus succesvolle schoolperiode.

Slogan
‘Samen beleven, ontdekken en leren!’