Missie & Visie

Missie 
Bij ons op school zijn kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Door het aanbieden van maatwerk creëren we het gevoel dat kinderen mogen zijn zoals ze zijn. Kinderen volgen hun eigen leerroute en krijgen inzicht in eigen doelen. Het goede en veilige pedagogische klimaat zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen eigen mogelijkheden.


Visie
Op Het Blokland vinden we welbevinden en betrokkenheid de basis voor een goed pedagogisch klimaat, waarin vertrouwen en persoonlijke aandacht zeer belangrijk zijn. Wij creëren een rijke leeromgeving waardoor mede-eigenaarschap en intrinsieke motivatie bij kinderen groeit. De driehoek kind-ouder-leerkracht is de basis voor een plezierige en dus succesvolle schoolperiode.

Kernwaarden
Vanuit onze visie, geven wij ons onderwijs vorm. Alles wat we binnen onze school doen, hangen we op aan onze zeven kernwaarden:

Welbevinden
Kinderen moeten zich ten alle tijden fijn voelen binnen onze schoolomgeving. Vanuit een positief welbevinden, raken kinderen meer betrokken bij wat ze doen op school en zorgen we op deze manier voor een optimale ontwikkeling.

Betrokkenheid
We zijn iedere dag op zoek naar een hoge betrokkenheid bij kinderen. Kinderen komen pas echt in ontwikkeling als ze echt betrokken zijn bij wat ze doen. Wij geven geen onderwijs waarin het onderwijs centraal staat, maar juist het kind centraal staat. Samen met het kind gaan we op zoek naar de beste vorm van betrokkenheid bij zoveel mogelijk activiteiten.

Samen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren leven. Dit doen ze in driejarige stamgroepen. In deze groep ervaren de kinderen hoe het is om de jongste, middelste en oudste te zijn. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren vooral hulp vragen, maar ook hulp te bieden aan elkaar.

Uniek
Vanuit onze visie, is ieder kind uniek. Daarom staat bij ons ook altijd het kind centraal. We proberen altijd het goede te doen voor ieder kind, passend bij de ontwikkeling. Wij bieden gepersonaliseerd onderwijs waarbij uw kind centraal staat. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

Levend leren
We willen kinderen zoveel mogelijk in aanraking laten komen met de echte wereld om hen heen. De wereld van buiten naar binnen halen en er op uit gaan met de kinderen. Leren moet voor kinderen betekenisvol zijn. Daar zijn wij iedere dag weer naar op zoek om dit volgens onze visie goed vorm te geven.

Verantwoordelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor wat ze doen. Dat betekent dat we continu bezig zijn om kinderen te leren om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, maar ook voor elkaar en de wereld om hen heen. Daarnaast leren ze ook verantwoordelijkheid te dragen voor het werk wat ze doen, door het gebruik van een weekplan.

Eigenaarschap
Als laatste besteden wij veel aandacht aan eigenaarschap. Wanneer kinderen betrokken zijn bij wat ze leren, zorgen we ook voor eigenaarschap. We houden structureel kindgesprekken met kinderen, waarin we samen met het kind leerdoelen stellen. Deze leerdoelen wordt vervolgend geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Kinderen zijn hierdoor eigenaar van hun eigen ontwikkeling. We houden deze ontwikkeling bij door middel van een portfolio.


"Samen beleven, ontdekken en leren!"