Identiteit

Een Neutrale School
Het Blokland is een neutrale bijzondere school voor primair onderwijs (P.O.).
Neutraal houdt in dat ouders, van welke gezindte, levensovertuiging, sekse of afkomst dan ook, welkom zijn om hun kind aan te melden. Het Blokland heeft geen enkele binding met een religieuze of levensbeschouwelijke instelling.