Kennismakingsgesprek en inschrijving

Aanmelden wanneer uw kind jonger dan vier jaar is? De keuze van de juiste basisschool voor uw kind is een belangrijke keuze. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om kennis te komen maken op ons kincentrum het Blokland. Kennismaking bestaat uit een gesprek en een rondleiding door de school, zodat u kunt zien en horen hoe wij met de kinderen werken op school. Als u er over denkt om uw kind op Het Blokland aan te melden, dan kunt u een afspraak maken met de directeur, Hans Setz. De definitieve aanmelding doet u met het aanmeldformulier dat tijdens het gesprek zal worden overhandigd. 

Aanmelden wanneer uw kind ouder dan vier jaar is? 

Wanneer u uw kind aanmeldt en het al onderwijs op een andere school volgt, is geen voorinschrijving nodig. In dit geval starten we met een gesprek. Daarna neemt de directie van Het Blokland contact op met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school. N.a.v. dit contact bespreken de directie en de intern begeleider van Het Blokland of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij wordt gekeken of wij aan de onderwijsbehoeften van het nieuwe kind en aan die van onze eigen kinderen in de groep tegemoet kunnen (blijven) komen. Wanneer er nog vragen zijn, dan volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin kan de afspraak worden gemaakt dat er eerst een didactisch onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de school of uw kind geplaatst wordt.

Proefdraaien voor peuters
Lange tijd was het de gewoonte dat toekomstige kleuters, voordat ze vier jaar werden, gedurende tien weken een dagdeel mee mochten draaien in hun nieuwe klas.

In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie hebben wij besloten deze periode uit te breiden. Door de peuters langer de tijd te geven om te wennen zal de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool vloeiender verlopen.

Op kindcentrum het Blokland willen we alle ouders de gelegenheid geven om vrijblijvend gebruik te maken van deze proefperiode. Deze wenperiode gaat dus drie maanden voor de vierde verjaardag in. Uw zoon of dochter heeft in deze periode de mogelijkheid om één of twee dagdelen per week de nieuwe klas te bezoeken.