Vanaf 2014 is op school een kleine bibliotheek ingericht, onder supervisie van de bibliotheek in Hoogeveen. Kinderen kunnen boeken lenen die in school of thuis (gr 1/2) worden gelezen. De uitleen gebeurt door ouders. Vanuit de bibliotheek van Hoogeveen is een leesconsulent beschikbaar. Zij ondersteunt het leesonderwijs. We volgen het programma Boekenpret voor groep 1/2 .