In de onderbouw gaan we steeds meer werken volgens de pedagogiek van Reggio Emilia. In deze pedagogiek gaat de leerkracht uit van wat kinderen kunnen, niet van wat kinderen niet kunnen. Drie belangrijke uitgangspunten zijn:

  • de ruimte: deze is licht, maakt een verbinding tussen binnen en buiten en moet de kinderen uitdagen tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren.
  • het materiaal in de groep moet kinderen inspireren om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven.
  • leerkrachten zijn gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van het kind.

Het uitgangspunt is om de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, dat wil zeggen: al hun talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. De leerstijl wordt bepaald door het kind zelf en er wordt onderwijs op maat geboden. Een belangrijk element hierbij is dat de kennis direct toepasbaar is in de praktijk. Doordat de kennis dan aansluit op de belevingswereld van de leerling, is deze sterker gemotiveerd om zich hierin verder te ontwikkelen.