GGD

Kinderen komen tot hun 4e levensjaar regelmatig op het consultatiebureau. Deze zorg wordt op de basisschool voortgezet door de jeugdgezondheidszorg. (CJG Centrum Jeugd- en gezin) is met ingang van het vorige schooljaar gewijzigd. Alle kinderen worden gedurende hun basisschool twee keer onderzocht. Eén keer als 2e-jaars en één keer als 7e-jaars. Dit preventief gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de assistente van de JGZ (GGD Drenthe), op school.  Naar aanleiding van dit onderzoek worden kinderen eventueel doorverwezen naar de schoolarts of de jeugdverpleegkundige. Daarnaast houden de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige maandelijks spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. Hebt u vragen over gezicht- gehoor- en groeiproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedrag en chronische ziektes kunt u dit met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij spraak/ taalproblemen kan de logopediste worden ingezet. Ouders kunnen zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Het spreekuur is gratis en u hebt geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een stamgroepleid(st)er kan een kind aanmelden voor het spreekuur, nadat hij/zij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.