Schooltijden

Schooltijden en pauzes

Bij ons op het kindcentrum werken we met een vijf-gelijke-dagen model, d.w.z. dat we alle dagen om 8.30 uur beginnen en de om 14.00 uur weer vrij zijn.