TSO en BSO

Overblijven tussen de middag
De opvang tussen de middag gebeurt door de leerkrachten zelf. Op de dinsdag en vrijdag gebeurt dit door ouders, die hiervoor een vergoeding ontvangen. Overblijven kost € 2,00 voor het eerste kind; voor het tweede kind € 1,50 en voor het derde kind is dit € 1,00. Overblijfkaarten kunnen bij de directeur worden gekocht.