Overblijven

Op onze school kunnen leerlingen gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang (TSO). Leerlingen die overblijven worden in de middagpauze door hun eigen leerkracht opgevangen.

Bij juf Gemma kunt u een strippenkaart voor het overblijven kopen. Het is de bedoeling dat de kinderen deze in de tas hebben zodat de desbetreffende leerkracht het overblijven per beurt kan afstrepen op deze kaart.

De kosten zijn € 2,00 per kind per keer. Een strippenkaart voor 10 beurten kost € 20,00. Voor het tweede kind betaalt u € 15,- voor een strippenkaart. Voor het derde of vierde kind betaalt u € 10,- per kaart.